Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/brighton-casino/ http://spsjm.sk/saganing-eagles-landing-casino/ casino near boston ma
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Ivan Lepieš zvíťazil v stredoškolskej súťaži v kybernetickej bezpečnosti

Ivan Lepieš zvíťazil v stredoškolskej súťaži v kybernetickej bezpečnosti

 

Narastajúci počet kybernetických útokov na Slovensku i v zahraničí a čoraz väčšia vynaliezavosť hackerstva každým dňom zvyšujú význam kybernetickej bezpečnosti. Dostáva sa do učebných osnov škôl, prednáša sa o nej a konajú sa aj súťaže zamerané na túto problematiku.

Stredoškoláci a stredoškoláčky mali možnosť zmerať svoje sily v rámci znalostí a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti na súťaži, ktorú pre nich organizovala AFCEA Slovakia, konkrétne slovenská pobočka AFCEA international s odborným partnerstvom tvoreným vysokými školami, profesijnými a neziskovými organizáciami a subjektmi zo súkromného sektora. Cieľom súťaže je zvyšovať gramotnosť mladých v otázkach kybernetickej bezpečnosti, overiť znalosti žiakov a žiačok jednotlivých stredných škôl a porovnať ich so znalosťami žiactva iných škôl rovnakej kategórie alebo zamerania, identifikovať talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umožniť im ich ďalší rozvoj prostredníctvom kontaktov a spolupráce so špičkovými expertmi, expertkami a pracoviskami.

Do súťaže sa zapojilo aj žiactvo našej školy. Súťaž mala tri kolá, prvé dve prebiehali elektronicky. Tretie kolo tvorili zaujímavé prednášky, úlohy a súťažné otázky v rámci Cybersecurity Bootcampu. Do prvého kola sa zapojilo 1000 žiakov a žiačok, do druhého kola postúpilo 495 žiakov a žiačok. Do finálového kola bolo pozvaných 30 žiakov a žiačok, medzi ktorými sa presadil Ivan Lepieš, žiak III. B (študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie) a získal prvé miesto. Pri riešení súťažných úloh využil aj vedomosti z predmetu kybernetická bezpečnosť, ktorý sa na našej škole vyučuje.

Ivanovi Lepiešovi blahoželáme k už druhému významnému úspechu v súťažiach odborného zamerania, ktoré v tomto školskom roku dosiahol. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prejeme mu, aby aj nasledujúci školský rok bol pre neho úspešný.

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu