Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie muckleshoot casino auburn wa winward casino wisconsin casino map
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Volejbalový turnaj prváckych a druháckych tried

Volejbalový turnaj prváckych a druháckych tried

 

Žiaci prváckych a druháckych tried sa zúčastnili volejbalového turnaja, ktorý sa konal 3.5.2022 v našej telocvični. Každá trieda mala vybraných zástupcov, ktorí tvorili tímy po šiestich. Hrali sa dva zápasy súčasne. Na jednej polovici prvácke triedy, s rozhodkyňami – p.uč. Solčianska a p.uč. Gerhátová. Na strane druhej, pri rozhodcovi p.uč. Drienovskom, súťažili druháci.

Každý zápas sa bodoval v dvoch setoch po 15 bodov. Celý turnaj trval približne 5 hodín a stihol si zahrať každý s každým.

Určiť víťazné družstvo medzi prváckymi triedami nebolo jednoduché, pretože tímy na prvom a druhom mieste mali rovnaký počet bodov. Vyriešil to rozstrelový zápas. Víťazným tímom sa stala trieda 1.C. Hneď na druhom mieste sa umiestnila trieda 1.B a tretie miesto obsadila 1.M.

Víťazným družstvám gratulujeme!

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu