Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/fresno-casino/ casino and resort near me the bicycle hotel & casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

VÝSLEDKY HUEBER SÚŤAŽE 2020

VÝSLEDKY HUEBER SÚŤAŽE 2020

 

Dňa 12. marca 2020 opustili naši žiaci brány školy, čo však neznamená, že prestali aktívne pracovať v rámci dištančného vzdelávania. To sa týka, samozrejme, aj predmetu nemecký jazyk.
Žiaci aj v čase pandémie COVID 19 pracovali na rôznych projektoch. Práve v tomto období mi bol doručený mail s ponukou zapojiť sa do súťaže o najlepší projekt počas dištančného vzdelávania, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo Hueber. Neváhala som a do súťaže som prihlásila mnou vyhodnotené najlepšie projekty.
Naši žiaci v tejto súťaži dosiahli výborné výsledky.
V kategórii A PPT Prezentácia sa na 1. mieste umiestnil žiak Jakub Chamula z II.B, ktorého súťažný projekt niesol názov Corona.
V kategórii B Video sa na 1. mieste umiestnil žiak Martin Dzuruš z I.B so súťažným videom Im Restaurant a na 2. mieste skončil žiak Maxim Zelenčík z I.B s rovnakou témou projektu.
Žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy napriek náročnému obdobiu, ktorým si v tomto čase museli prejsť.

Mgr. Patrícia Richterová a predmetová komisia Jazyk a komunikácia


Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu