Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie glen island casino kingston casino ip casino buffet best casino in washington
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Výsledky prijímacích skúšok 2020

Poradie uchádzačov prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

 

Kód uchádzača si môžete zistiť na štúdijnom oddelení školy na základe rodného čísla uchádzača. Štúdijné oddelenie je dostupné v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 na tel. č. 048/472 33 15.

Pozn. Poradie bolo generované na základe Kritérií prijatia uchádzačov o štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Prosíme, toto potvrdenie o nastúpení / nenastúpení vyplňte a podpísané a oskanované pošlite mailom na adresu urbanska@spsjm.sk do 4.6.2020.

Pozn. Informácie o internátoch nájdete na: https://skolskyinternatbbystrica.webnode.sk/kontakt
Výsledky prijímacích skúšok a rozhodnutia o prijatí sú poslané na EduPage konte Vašich detí. Potvrďte prosím tlačivo o nastúpení alebo nenastúpení čím skôr. Poradie sa priebežne posúva a oznam o prijatí ďalších uchádzačov sa priebežne aktualizuje.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu