Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/station-casino-jobs/ route 66 hotel and casino last frontier casino http://spsjm.sk/free-online-casino-slots/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Výsledky školského kola SOČ 2022/2023

Výsledky školského kola SOČ 2022/2023

 

Dňa 8. marca sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša školské kolo prehliadky žiackych študentských prác a projektov v rámci súťaže Stredoškolská odborná činnosť – SOČ. Ide o prestížnu súťaž. Žiaci a žiačky, ktorí a ktoré postúpia a uspejú v ďalších kolách, môžu získať výhodu pri prijímaní na vysokú školu. Tým najúspešnejším sa pomocou SOČ môžu naskytnúť aj rôzne ponuky spolupráce od firiem. Budú tak mať možnosť odštartovať svoju budúcu kariéru.

Žiaci a žiačky tretieho a štvrtého ročníka sa zapojili do súťaže s projektami, ktoré riešili samostatne alebo za pomoci konzultantov a konzultantiek. V mnohých prípadoch ide aj o niekoľkoročnú prácu, ktorej realizácia vyžaduje viac vedomostí než ponúka štandardné stredoškolské učivo. Okrem projektov bolo úlohou zúčastnených vypracovať sprievodnú dokumentáciu a pripraviť si prezentáciu svojej práce.

Projekty obhajovali pred odbornou hodnotiacou komisiou. Tento rok posudzovala komisia práce v piatich súťažných kategóriách a vybrala postupujúcich a postupujúce do krajského kola. Postupom získajú možnosť porovnať svoje schopnosti so žiakmi a žiačkami s rovnakými záujmami a môžu tiež získať skúsenosti pri prezentovaní výsledkov svojej práce.

Víťazom a víťazkám blahoželáme a veríme, že sa im bude dariť aj v ďalších kolách súťaže.

Prehľad postupujúcich do krajského kola z jednotlivých súťažných odborov

Kategória 1: Voľný čas 
1. miesto  Sofia Sliacka IV.E  Kuchárska kniha pre celiatikov 
2. miesto  Jessica Púčeková IV.E  Spoločenský magazín 
Kategória 09: Strojárstvo, hutníctvo, doprava 
1. miesto   Šimon Kukula IV.C  Automatizovaný skleník 
Kategória 11: Informatika 
1. miesto  Andrej Bočkaj IV.C  Automatizované ovládanie ústredného kúrenia 
2. miesto  Dávid Boldog III.C 

Jozef Pikula III.C  

Edu Widget 
3. miesto  Martin Dzuruš IV.B  Sieťový termostat 
Kategória 12: Elektrotechnika a hardware 
1. miesto   Andrej Sedláček IV.C  Gitarová hlava 
2. miesto   Norbert Celeng IV.D  Automatizovaný skleník 
Kategória 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 
1. miesto  Matej Mojžiš IV.C  Didaktická pomôcka PLC 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu