Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Výsledky testov 1. termínu prijímacích skúšok

Výsledky testov prvého termínu prijímacích skúšok 

! POZOR – zoznam prijatých študentov bude uverejnený až po skončení oboch termínov prijímacích skúšok !

Kód uchádzača Test Body za test Test Body za test
68 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 96
70 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 76
72 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 72
73 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 84
74 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 76
78 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 48
79 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 88
81 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 64
82 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 68
83 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 92
84 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 84
85 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 72
86 Matematika 100 Slovenský jazyk a literatúra 96
88 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 96
91 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 84
92 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 76
94 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 76
96 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 68
97 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 64
99 Matematika 35 Slovenský jazyk a literatúra 64
100 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 76
103 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 84
105 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 60
106 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 72
108 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 84
109 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 52
111 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 64
114 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 84
115 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 72
116 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 76
117 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 96
119 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 84
122 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 92
124 Matematika 30 Slovenský jazyk a literatúra 64
126 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 92
129 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 80
130 Matematika 35 Slovenský jazyk a literatúra 80
131 Matematika 20 Slovenský jazyk a literatúra 60
135 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 60
136 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 96
138 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 84
139 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 84
141 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 68
142 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 68
143 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 80
144 Matematika 30 Slovenský jazyk a literatúra 68
145 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 60
146 Matematika 45 Slovenský jazyk a literatúra 96
147 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 84
148 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 76
149 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 92
150 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 88
152 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 80
154 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 84
155 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 80
157 Matematika 100 Slovenský jazyk a literatúra 96
158 Matematika 30 Slovenský jazyk a literatúra 56
159 Matematika 30 Slovenský jazyk a literatúra 48
166 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 76
167 Matematika 45 Slovenský jazyk a literatúra 52
169 Matematika 45 Slovenský jazyk a literatúra 76
170 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 84
172 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 92
174 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 80
176 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 68
178 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 56
180 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 48
181 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 68
183 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 88
187 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 96
188 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 64
189 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 48
191 Matematika 35 Slovenský jazyk a literatúra 60
192 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 72
194 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 44
195 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 84
196 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 80
201 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 72
202 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 88
203 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 64
206 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 92
207 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 60
208 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 68
209 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 60
211 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 84
213 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 84
214 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 80
216 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 72
218 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 84
219 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 72
222 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 84
223 Matematika 45 Slovenský jazyk a literatúra 60
224 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 92
225 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 80
227 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 68
228 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 76
229 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 76
230 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 68
232 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 48
233 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 72
235 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 80
236 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 80
239 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 100
240 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 72
241 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 96
242 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 72
244 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 80
245 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 76
247 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 80
249 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 84
251 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 84
253 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 80
254 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 52
255 Matematika 45 Slovenský jazyk a literatúra 64
257 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 88
259 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 80
260 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 92
264 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 76
268 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 84
269 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 60
270 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 92
273 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 72
275 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 64
276 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 88
277 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 88
279 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 88
283 Matematika 100 Slovenský jazyk a literatúra 76
285 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 72
286 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 88
287 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 72
288 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 92
289 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 84
290 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 64
291 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 44
292 Matematika 35 Slovenský jazyk a literatúra 64
293 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 80
294 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 76
295 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 76
298 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 76
299 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 68
300 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 52
302 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 84
303 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 88
304 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 88
306 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 84
307 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 76
309 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 76
311 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 88
312 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 68
314 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 72
315 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 100
317 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 88
322 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 68
325 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 80
327 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 84
328 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 68
331 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 76
333 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 88
336 Matematika   Slovenský jazyk a literatúra  
337 Matematika 45 Slovenský jazyk a literatúra 84
338 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 72
341 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 80
342 Matematika 35 Slovenský jazyk a literatúra 52
344 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 76
345 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 92
353 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 88
354 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 80
356 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 96
357 Matematika 45 Slovenský jazyk a literatúra 64
361 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 84
363 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 76
364 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 96
366 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 84
369 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 84
370 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 84
372 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 60
374 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 80
376 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 88
377 Matematika 30 Slovenský jazyk a literatúra 36
378 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 80
379 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 84
381 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 88
382 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 96
383 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 100
385 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 72
386 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 76
388 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 68
390 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 76
391 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 64
392 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 48
393 Matematika 95 Slovenský jazyk a literatúra 84
395 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 84
396 Matematika 30 Slovenský jazyk a literatúra 40
397 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 88
401 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 60
403 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 88
404 Matematika 90 Slovenský jazyk a literatúra 92
405 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 56
407 Matematika 70 Slovenský jazyk a literatúra 60
409 Matematika 85 Slovenský jazyk a literatúra 72
411 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 72
412 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 88
415 Matematika 60 Slovenský jazyk a literatúra 88
417 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 80
422 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 88
423 Matematika 55 Slovenský jazyk a literatúra 88
426 Matematika 30 Slovenský jazyk a literatúra 68
429 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 92
430 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 92
431 Matematika 80 Slovenský jazyk a literatúra 68
434 Matematika 40 Slovenský jazyk a literatúra 84
435 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 52
436 Matematika 50 Slovenský jazyk a literatúra 40
438 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 84
440 Matematika 75 Slovenský jazyk a literatúra 92
442 Matematika 65 Slovenský jazyk a literatúra 72
komentárov 7
  1. Prosim vas nemohli by ste cislo 342 skontrolovat este raz rucne? Lebo sa bojim ze my program nezobral kriziky 🙁

    • Počítač nezobral krížik, ktorý si napísal mimo štvorčeka v otázke č. 17 v SJL, to bola Tvoja chyba, s tým sa nedá nič urobiť. Ostatné máš opravené správne.

  2. nemohli by ste prosi vas skontrolovat č 342 ručne ? asi my neuznali križiky.

  3. aj vyvesíte niečo ako výpis žiakov ktorý sú predbežne prijatý?

    • Predbežne prijať žiaka sa nedá, musíte vydržať do štvrtka, akonáhle budú opravené štvrtkové testy, vyvesíme zoznam prijatých.

  4. Ako sa dozviem koľko bodov som mal spolu z prijimaciek monitora či za známky… ?

  5. možem sa spýtať či bude ešte posun ked niektorý vypadnu ? myslím tćh čo si dali na 2.termín a urobili prijímačky 🙂 ďakujem

Odpovedaj

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu