Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie white cloud casino little creek casino buffet cherokee casino ok
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Workshop zameraný na ľudské práva

Workshop zameraný na ľudské práva

 

V utorok 10. decembra sa na našej škole uskutočnil workshop pri príležitosti Dňa ľudských práv. Osem tímov zo všetkých ročníkov malo možnosť oboznámiť sa so základnými článkami Deklarácie ľudských práv a slobôd a v rámci rôznych aktivít diskutovať o nich a zamyslieť sa nad ich významom. Najväčší ohlas vzbudila aktivita, pri ktorej sa tímy rozdelili na tri skupiny – jedna predstavovala utečencov prichádzajúcich do novej krajiny, druhá pracovníkov migračného úradu a tretia nezávislú porotu, ktorá si mala vypočuť argumenty oboch strán a rozhodnúť v ich spore. Žiaci a žiačky si tak mohli na vlastnej koži vyskúšať náročnosť danej situácie a zvážiť klady a zápory každej strany mince. Súčasťou workshopu boli aj testy zamerané na ľudské práva či úvahy o hrdinoch v našich životoch. Organizátori akcie Mgr. Kalčoková a Mgr. Zákopčan týmto ďakujú za účasť všetkým zúčastneným, ktorí sa zabavili a dozvedeli niečo nové, a takisto pomocníkom Renému, Samovi, Viktorovi a Tomášovi z 2.E a Adamovi z 3.B za veľkú pomoc pri realizácii celej akcie.


Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu