Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/live-social-casino/ pittsburgh casino http://spsjm.sk/oceans-eleven-casino/ http://spsjm.sk/casino-albany-ny/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Zapojili sme sa do testovania IT Fitness Test 2022

Zapojili sme sa do testovania IT Fitness Test 2022

 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pripravila aj tento rok pre žiactvo, študentstvo aj širokú verejnosť IT Fitness Test 2022. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o úrovni IT zručností a schopnosti využívať zdroje a nástroje z internetu. Nejde teda iba o otestovanie vedomostí, ale aj o príležitosť získať nové poznatky.

Žiaci a žiačky našej školy sa do testovania zapájajú každoročne a dosahujú výborné výsledky. Inak to nebolo ani v tomto školskom roku. Do testovania sa zapojilo celkom 488 žiakov a žiačok školy. Výsledky jednotlivých tried sú znázornené na priloženom grafe.

 

 

Dvaja žiaci, Filip Šufliarsky II.D a Milan Bukóci II.E dosiahli stopercentný výsledok. Pretože úspešní riešitelia postupujú aj do žrebovania o zaujímavé ceny, budeme im držať palce.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu