Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie bay mills resort and casino dreams casino bonus codes plaza casino las vegas
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Zvonením to nekončí – súbor prednášok na Murgaške

Zvonením to nekončí – súbor prednášok na Murgaške

 

Zvonením to na Murgaške nekončí

Na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša sa snažíme poskytnúť žiakom a žiačkam viac, než predpisujú učebné osnovy. Okrem rôznych exkurzií, ktoré žiaci a žiačky v uplynulých týždňoch absolvovali, bolo zrealizovaných niekoľko školení či prednášok, kde profesionáli z danej oblasti poskytli Murgašákom a Muragašáčkam nové informácie. Taktiež im umožnili získať nové skúsenosti či iba poskytli pohľad na nové, zatiaľ neprebádané územie.

Školenie Vizualizácia dát/ R/PowerBI

V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, pre záujemcov a záujemkyne zo strany študentstva a pedagogického zboru, školenie Vizualizácia dát/ R/PowerBI. Školenie zorganizovalo Občianske združenie ASIT pod vedením skúsenej lektorky z jednej z najznámejších firiem poskytujúcich školenia v oblasti IT na Slovensku. Školenia sa zúčastnili žiaci a žiačky študijných odborov informačné a sieťové technológie a inteligentné technológie.

PowerBI je technológia umožňujúca jednoduchým spôsobom analyzovať a vizualizovať údaje z rôznych zdrojov. Pretože PowerBI patrí medzi nástroje Business Intelligence, tieto znalosti môžu žiaci a žiačky využiť počas štúdia na predmetoch ekonomického zamerania či vizualizácii dát z databáz. Môže to pre nich byť prvým schodíkom v kariére dátového analytika či analytičky.

Prednáška Uplatnenie internetových technológií, multimediálnych, grafických vedomostí a zručností nielen v komerčnej praxi.

Pre žiakov a žiačky odboru multimédiá sa konala séria dvoch prednášok zameraných na internet marketing a internetovú reklamu, tvorbu webových stránok či mobilných aplikácií. Prednášky realizoval Ing. Jaroslav Huba z firmy YARD Studio, ktorá sa venuje webdesignu.

Murgašáci a Murgašáčky sa dozvedeli viac o pojmoch SEO, SEM, Analytics, ADS, copywriting či influencing a ich využití v praxi. Ocenili, že teoretické poznatky boli doplnené praktickými príkladmi. Takisto uvítali aj možnosť vopred poslať svoje otázky, ktoré boli počas prednášok zodpovedané.

Nadobudnuté poznatky využijú na odborných predmetoch či pri tvorbe svojich projektov a webových stránok.

Prednáška o Blockchain a kryptomenách

Pre žiakov a žiačky odboru informačné a sieťové technológie sa konala prednáška, ktorú realizoval náš bývalý žiak – dnes doktorant na VUT v Brne, Ing. Martin Perešíni. Prednáška bola zameraná na oboznámenie žiactva s technológiou Blockchain a pojmami kryptomeny či Bitcoin. Prostredníctvom tejto technológie bola realizovaná takmer tretina všetkých bitcoinových transakcií a je prirovnávaná ku knihe účtovných záznamov. Je považovaná za najbezpečnejšiu technológiu, aká bola doteraz vymyslená.

Okrem týchto zaujímavých poznatkov, dostali žiaci a žiačky informácie o študijných odboroch a možnostiach štúdia na VUT.

 

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu